Opparin kirjoitus startattu käyntiin – aiheena SMO!

Nyt se alkoi, nimittäin opinnäytetyön työstäminen. Selvitysopinnäytetyössä kerätään kirjallisuudesta ja artikkelilähteistä teoriatausta valittuun aiheeseen ja kirjoitetaan siitä tutkimusaineisto. Sain koulun määrittelemän aiheen etsiä tietoa Sosiaalisen Median optimoinnista (SMO).

Tässä työstössä on tiukkaakin tiukempi aikataulu, kun joka viikko on tarkoitus palauttaa työstä versio omalle ohjaajalle kommentoitavaksi.
Viimeinen versio ja valmis selvitystyö tulee olla palautettu 10.10.

Ottaisin mielellään vastaan hyviä kirjallisuus- ja artikkelilähteitä.

IMG_9395

Opinnäytetyön ohella minulla kulkee tässä vielä myös kaksi muuta kurssia, mitkä pitää saada suoritettua, jotta valmistuisin tavoitteeni mukaan Joulukuussa 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *